Komitmen Pengurusan kami untuk mendorong kejayaan kami adalah memberi setiap pekerja untuk mematuhi prosedur bertulis, arahan kerja dan amalan bertaraf dunia standard melalui struktur dokumentasi seperti berikut:

Pengurusan Manual
1
Taraf 01:
Menjelaskan Sistem Pengurusan
sesuai dengan
dasar dan objektif
pengurusan yang dinyatakan dan
piawaian yang berlaku.
Prosedur Pengurusan & Carta Aliran
2
Taraf 02:
Menjelaskan aktiviti
unit fungsional individu
yang diperlukan untuk
menerapkan elemen sistem
pengurusan
.
Borang Arahan Kerja, laporan dll.
3
Taraf 03:
Terdiri daripada terperinci
dokumen kerja.